Robotyka

W dniu 30 września odbędą się zajęcia z Robotyki. Chętnych prosimy o dokonywanie wpłat do wychowawców grup. Koszt wynosi 15 zł.




Opłata za wyżywienie

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że od października 2020 roku opłata za wyżywienie wynosić będzie 10 zł za dzień od osoby.

Przypominamy również o konieczności poinformowania o nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8:15, aby odliczyć opłatę za nieobecność w danym dniu.

Dziękuję




BROSZURA INFORMACYJNA na rok szkolny 2020 / 2021

Szanowni Rodzice

Prosimy o zapoznanie się z załączoną Broszurą informacyjną na rok szkolny 2020/2021.




Wpłaty za książki na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice

Informujemy, że pakiety książek na rok szkolny 2020/2021 są zamówione i prosimy w miarę możliwości o wpłaty w przedszkolu u wychowawców grup.

Grupa 3-latki Pakiet „Olek i Ada” wyd. MAC 80.00 zł

Grupa 4-latki Pakiet „Olek i Ada” wyd. MAC 90,00 zł

Grupa 5-latki Pakiet „Olek i Ada” wyd. MAC 126,00 zł

Język angielski dla 5-latka Pakiet „I love Boo” 35,00 zł

Nie należy dokonywać wpłat na konto bankowe.




Zakończenie roku przedszkolnego 2019/2020

Z powodu epidemii koronawirusa nie odbędzie się Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. Po odbiór dyplomów i nagród zapraszamy indywidualnie rodzica z dzieckiem w dniach:

Grupa JAGÓDKI

24.06.2020 r. w godzinach od 13:00 do 15:30

Grupa MUCHOMORKI

25.06.2020 r. w godzinach od 13:00 do 15:30

GRUPA BIEDRONKI

Pożegnanie zerówki odbędzie się na placu za przedszkolem dnia 26.06.2020 r. o godzinie 14:30

Prosimy, aby podczas dyżuru przestrzegać następujących zasad:

  • Rodzic zobowiązany jest do zakrycia ust, nosa oraz dezynfekcji rąk

  • Odbiór rzeczy odbywa się pojedynczo

Serdecznie zapraszamy




PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII




Ogłoszenie dotyczące otwarcia przedszkola

Niepubliczne przedszkole ,,Skrzat” będzie otwarte od 25.05.2020 od godz.8.00-16.00.

Ilość dzieci będzie ograniczona. W związku z powyższym proszę o informacje telefoniczną potwierdzającą pobyt dziecka w placówce.

Informację i procedury dotyczące bezpiecznego przyprowadzania, odbioru i pobytu dziecka w przedszkolu pojawią się na stronie internetowej.

WZÓR OŚWIADCZEŃ:

1.

Ja ……………………………………………………… niżej podpisany oświadczam ,że jestem świadomy (a) ryzyka związanego z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego.

podpis rodzica

2.

Ja ……………………………………………..niżej podpisany oświadczam , że nikt z domowników nie jest chory i nie przebywa na kwarantannie, bądź w izolacji w warunkach domowych.

podpis rodzica




OGŁOSZENIE

Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.04.2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Koronawirus) Przedszkole „Skrzat” będzie zamknięte do 24.05.2020 r.

Nauczyciele nadal będą prowadzić z dziećmi nauczanie zdalne (jak do tej pory w godzinach od 9:00 do 14:00).

Dyrektor Przedszkola.