Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Karty zgłoszenia należy składać w przedszkolu do dnia 26.02.2021 r.