Ogłoszenie dotyczące otwarcia przedszkola

image_pdfimage_print

Niepubliczne przedszkole ,,Skrzat” będzie otwarte od 25.05.2020 od godz.8.00-16.00.

Ilość dzieci będzie ograniczona. W związku z powyższym proszę o informacje telefoniczną potwierdzającą pobyt dziecka w placówce.

Informację i procedury dotyczące bezpiecznego przyprowadzania, odbioru i pobytu dziecka w przedszkolu pojawią się na stronie internetowej.

WZÓR OŚWIADCZEŃ:

1.

Ja ……………………………………………………… niżej podpisany oświadczam ,że jestem świadomy (a) ryzyka związanego z uczęszczaniem dziecka do przedszkola w czasie zagrożenia epidemicznego.

podpis rodzica

2.

Ja ……………………………………………..niżej podpisany oświadczam , że nikt z domowników nie jest chory i nie przebywa na kwarantannie, bądź w izolacji w warunkach domowych.

podpis rodzica